Gagasan Homili

Ulasan Injil mingguan

Injil Minggu Biasa XXXIII/B 18 Nov 2018 (Mrk 13:24-32)

MEMBARUI KEMANUSIAAN

Tulisan ini membicarakan Mrk 13:24-32 yang dibacakan pada hari Minggu Biasa XXXIII tahun B. Ada dua pokok yang disampaikan dalam petikan dari Injil Markus ini. Yang pertama mengenai kedatangan Anak Manusia yang didahului "zaman edan" (ay. 24-27). Yang kedua isinya adalah ajakan agar orang menengarai kapan saat itu tiba (ay. 28-32).

Halaman

Subscribe to RSS - Gagasan Homili